Säg ifrån – ska­pa då­lig stäm­ning

Klick! - - NEWS - TOVE BJÖRNLUNDH Vi­ka­ri­e­ran­de re­dak­tör tove.bjornlundh@af­ton­bla­det.se

Ett sex­u­ellt över­grepp på en fes­ti­val ha­de va­rit ett för myc­ket. Siff­ran är ty­värr långt hög­re än så, även den här som­ma­ren. Först och främst: Det hand­lar in­te om en in­vand­rar­frå­ga, som många ”Sve­ri­ge­vän­ner” vill få det till. Det är en mans­frå­ga. I som­mar fick en fes­ti­va­lar­ran­gör nog av över­grep­pen, ­Brå­val­la stäl­ler in näs­ta år. Fes­ti­va­len är sna­ra­re ett mec­ka för svin­ful­la sven­ne­ba­nan­kil­lar — än för asyl­sö­kan­de. På si­da 8 kan du lä­sa om Sam ­Car­ter, 29, sång­a­re i Ar­chi­tects, som av­bröt kon­ser­ten då han såg en kil­le taf­sa på en crowdsur­fan­de tjej och skäll­de ut ho­nom. Av nå­gon an­led­ning lyss­nar många män mer på and­ra män än kul­tur­marx­is­tis­ka ba­tik­häx­or som jag. Så lyss­na på Sam: Vå­ga sä­ga ifrån. Vå­ga ska­pa då­lig stäm­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.