Em­ma Sto­ne är sten­rik!

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

En del skå­di­sar sli­ter hårt för en usel lön, me­dan stjär­nor­na i bran­schen kam­mar hem sju­ka sum­mor. Som Em­ma Sto­ne, 28, — den högst be­tal­da kvinn­li­ga skå­di­sen i år. Hon har tjä­nat 210 mil­jo­ner kro­nor över en tolv­må­na­ders pe­ri­od en­ligt For­bes. Att hon kan krä­va enor­ma sum­mor i lön är myc­ket tack va­re suc­cé­fil­men ”La La Land”. En ­film­roll hon även kam­ma­de hem en Oscarsta­ty­ett för.

Fo­to: IBL

Em­ma drar in stå­lar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.