Läx­a­de upp taf­sa­re i publi­ken

Klick! - - BREAKING NEWS - Ag­ne­ta El­me­gård

Nu har det hänt igen. En kvin­na blev sex­u­ellt ofre­dad i ett publik­hav un­der en kon­sert. Men hän­del­sen upp­märk­sam­ma­des av sång­a­ren Sam Car­ter, 29, un­der en spel­ning med ban­det Ar­chi­tects, i Bid­ding­hui­zen, Ne­der­län­der­na. Sam Car­ter sat­te ge­nast ner fo­ten och skäll­de ut för­ö­va­ren i publi­ken.

– Jag såg vad som hän­de un­der lå­ten när en kvin­na bars runt av publi­ken. Jag ska in­te pe­ka ut dig in­för al­la, men jag såg hur du tog hen­ne på brös­ten. Det här är ing­et be­te­en­de som vi kan to­le­re­ra på den här plat- den kväl­len att läm­na om­rå­det.

– Låt det här va­ra en sä­ker plats för al­la, sa han.

Den hol­länds­ka ra­di­o­ka­na­len NPO 3FM pub­li­ce­ra­de ta­let på Twit­ter i ef­ter­hand. Det blev snabbt vi­ralt och Sam hyl­las nu som en hjäl­te på Twit­ter:

” Tack så myc­ket, att se det­ta fick mig att grå­ta. Att ve­ta att det finns mu­si­ker som ser den här ski­ten och pe­kar ut det ger mig så­dant hopp”, me­nar en twitt­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.