”Jag har i he­la mitt liv tänkt på dö­den”

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

Att va­ra rädd för dö­den är ing­et ovan­ligt, men en del tar sin räds­la ett steg läng­re. Som Christi­ne Melt­zer, 42. Hon har spe­lat in en ny tv-se­rie med ti­teln ”Melt­zer och dö­den”.

— Jag har i he­la mitt liv, var­je dag, var­je tim­me näs­tan, tänkt på dö­den och va­rit väl­digt väl­digt rädd. För fem år se­dan drab­ba­des hon av bröst­can­cer. — Nu fat­tar jag var de här tan­kar­na kom­mer ifrån. Det fanns en för­kla­ring, för nu ska jag dö, sä­ger hon.

Un­der sjuk­do­men fil­ma­de hon sig själv, bland an­nat när hon ra­ka­de av hå­ret. Nå­got hon kom­mer att vi­sa i se­ri­en med för­hopp­ning­en att det kanske kan hjäl­pa nå­gon an­nan, sä­ger hon till Nö­jes­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.