Dro­g­choc­kad på sko­la

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

När hon var ung ar­be­ta­de Ma­ria Mon­ta­za­mi, 51, för en knark­boss. Hon tog hand om fa­mil­jens barn men när hon upp­täck­te att hen­nes chef höll på med dro­ger sa hon upp sig med en gång. – De är obe­räk­ne­li­ga och det jag är mest rädd för av allt är att bli mör­dad! sa hon i en in­ter­vju med Al­lers. Nu har Ma­ria dro­g­choc­kats igen. I de nya av­snit­ten av ”Hol­ly­wood­fru­ar” får vi se hur hen­nes son Nicho­las, 18, har bör­jat på col­lege, och un­der ett be­sök på sko­lan fick Mon­ta­za­mi sig en re­jäl över­rask­ning.

– Du kom­mer få se när jag öpp­nar dör­ren till Nicho­las col­lege och blir sla­gen i an­sik­tet av ma­riju­a­na­doft. Han rö­ker in­te ma­riju­a­na, men så är li­vet nu, sä­ger Ma­ria i P4 Ex­tra.

I USA har man en mer li­be­ral syn på ma­riju­a­na än vad vi har i Sve­ri­ge, och som svensk­född har Ma­ria Mon­ta­za­mi kvar sin svens­ka syn på dro­gen.

– Ja, her­re­gud. Jag är jät­te­an­ti dro­ger, sä­ger Hol­ly­wood­frun och fortsätter:

– Jag är jät­te­glad att in­te min son är in­blan­dad i sånt men jag var ju jät­te- choc­kad. Det var ju det sista jag kun­de tän­ka mig. Att gå in på ett fint col­lege och det luk­tar sånt, sä­ger hon.

Hon ser fram emot de nya av­snit­ten av ”Hol­ly­wood­fru­ar”. – Det ska bli jät­te­kul. Och kom ihåg att jag va­rit med i al­la sä­song­er. Man tän­ker att ”nu har jag ing­et kvar att be­rät­ta”. Men he­la ti­den kom­mer det upp sa­ker. Man för­änd­ras som per­son, ut­se­en­de och allt. Och nu är mi­na barn vux­na, sä­ger hon i in­ter­vjun.

Jag öpp­nar dör­ren och blir sla­gen av ma­riju­a­na­doft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.