Är du Jo­eys pap­pa?

Klick! - - BREAKING NEWS - Lou­i­se Flinck

Det snac­kas om att ”50 är det nya 40”, men det är in­te al­la som skön­må­lar det här med att bli äld­re. Matt LeBlanc, mest känd som Jo­ey från se­ri­en ”Vän­ner” gil­lar in­te alls att bli gam­mal. Han fyll­de ny­li­gen 50 och på frå­gan hur det känns sva­rar stjär­nan: – Det su­ger. Det finns ing­et sätt att skön­må­la det på. Man tän­ker ba­ra ”wow, vad hän­de med ti­den”. Det känns som att jag nyss fyll­de 40, sä­ger han i en in­ter­vju med The Daily Be­ast. Han be­rät­tar att unga män­ni­skor kom­mer fram till ho­nom på stan och frå­gar om han är Jo­eys pap­pa. – Jag vet in­te om de dri­ver med mig el­ler in­te. De tyc­ker ba­ra att jag är så gam­mal, sä­ger han. Ef­ter ”Vän­ner” har kar­riä­ren gått li­te halvtas­kigt för Matt LeBlanc, och ef­ter flop­pen med spi­nof­fen ”Jo­ey” tog han helt so­ni­ka le­digt i fle­ra år. Nu är han till­ba­ka på ba­nan igen och är pro­gram­le­da­re för mo­tor­pro­gram­met ”Top gear”.

Fo­to: IBL

Nej, det är in­te Jo­eys pap­pa — det är Matt LeBlanc som har fyllt 50 år och åld­rats som al­la and­ra. So­fia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re.

Matt som Jo­ey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.