ÄNT­LI­GEN — NU KAN DU KLÄ DIG SOM I ”GAME OF THRONES”!

Klick! - - OMG - Lou­i­se Flinck

För någ­ra vec­kor se­dan blev det känt att ko­sty­mav­del­ning­en på ”Game of thrones” an­vänt sig av Ike­as får­skinn till si­na dräk­ter. Ikea är säl­lan se­na att ha­ka på snacki­sar i so­ci­a­la me­di­er, al­la minns väl den Ikea-lik­nan­de Ba­len­ci­a­ga­väs­kan som blev vi­ral i vå­ras.

Nu har Ikea i Nor­ge gjort en in­struk­tions­fol­der som vi­sar hur du gör din egen ”GOT”-ko­stym. Du klip­per ba­ra ett hål för hu­vu­det i Ike­as får­skinn, och vips skul­le du kun­na va­ra en av med­lem­mar­na i The night’s watch,.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.