Sjua i tron­följ­den

Klick! - - KUNG-LIGT -

Le­o­no­re är sjua i den svens­ka tron­följ­den, ef­ter mam­ma och fö­re lil­le­bror Ni­co­las. Om prin­ses­san Ma­de­le­i­nes barn ska fort­sät­ta in­gå i tron­följ­den mås­te de en­ligt suc­ces­sions­ord­ning­en fost­ras i Sve­ri­ge och gå i svensk sko­la.

— Hon ska upp­fost­ras här från un­ge­fär sex års ål­der och ha he­la sin skol­gång i Sve­ri­ge. Hon ska bli svensk, ta­la svens­ka fel­fritt och ta en svensk stu­dentex­a­men, sa riks­mar­skalk Svan­te Lin­dqvist när Le­o­no­re föd­des i New York 2014.

Fo­to: STEL­LA PICTURES

Fång­ad i mam­ma Ma­de­le­i­nes ar­mar. Bus­frö­et Le­o­no­re har bör­jat på för­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.