Hu­mor och skratt för al­la åld­rar

Klick! - - KORSORD! - SÖN­DAG 20.30 I TV4

I ko­me­di­se­ri­en ”Små­sta­den” möts hu­mo­ris­ter ur oli­ka ge­ne­ra­tio­ner. Bland and­ra kil­lar­na I Just Want To Be Cool, Kla­ra Zim­mer­gren och Felix Hern­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.