The foun­der

(DRAMA)

Klick! - - KORSORD! - Ste­fan Hed­mark

Mi­chael Ke­a­ton spe­lar Ray Kroc i sann histo­ria om man­nen som gjor­de fran­chi­se av McDo­nalds på 1950-ta­let. När han äter sin förs­ta McDo­nalds-ham­bur­ga­re in­ser han att det här skul­le kun­na kon­kur­re­ra ut de klas­sis­ka men klum­pi­ga ame­ri­kans­ka di­ner-ha­ken. Han lu­rar brö­der­na McDo­nald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.