Klas Klät­ter­mus

(ANIMERAD)

Klick! - - KORSORD! - Jens Pe­ter­son

Väl­gjord norsk fa­mil­je­film ef­ter Tor­björn Eg­ners tid­lö­sa bok med dess slistar­ka sång­er. Om mös­sen som är tröt­ta på att ja­gas och över­ta­lar Bam­se­far att ord­na fred i sko­gen. När rä­ven stjäl skin­ka hos bön­der­na blir det ny spän­ning. Många fi­na sång­num­mer som fle­ra ge­ne­ra­tio­ner kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.