Ox­en

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Du vän­tar dig en lugn vec­ka men istäl­let ställs du i den ena spän­nan­de val­si­tu­a­tio­nen ef­ter den and­ra. Pas­sio­ner, kon­flik­ter och in­tri­ger. Peng­ar: Ty­pis­ka som­marsa­ker vill du gö­ra så här i all­ra sista se­kun­den. Nu loc­kar stran­den, gril­len, ut­om­hus­fes­ter, dans och le­van­de mu­sik.

Fo­to: IBL

Ka­te Midd­le­ton. El­len DeGe­ne­res. Ri­han­na. Clai­re Da­nes. Ma­lin Åker­man. La­ver­ne Cox. ”In­tui­tiv” och ”ge­ni­a­lisk” är två av skå­di­sen Jack Blacks egen­ska­per som vi nog al­la skul­le vil­ja ha.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.