Sten­boc­ken

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Fredagen blir in­te bra men ta in­te det för hårt, för ef­ter den vän­tar en ro­man­tisk lör­dag. I öv­rigt hand­lar vec­kan mest om nö­jen. Peng­ar: Du har sto­ra pla­ner men mås­te väl­ja mel­lan att va­ra am­bi­tiös och att ha ro­ligt. Tro­li­gen be­stäm­mer du dig för att nju­ta, in­te job­ba.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.