Fis­kar­na

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Det hän­der ing­et på kär­leks­fron­ten och det be­ror på att he­la vec­kan kan­tas av över­rask­ning­ar in­om helt and­ra om­rå­den. Högt tem­po. Peng­ar: Dra­ma­tisk vec­ka med in­tres­san­ta af­färs­för­slag, in­spi­ra­tion, nya idéer och ovän­ta­de möj­lig­he­ter som rör kar­riär, peng­ar el­ler kanske bo­stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.