Tvil­ling­ar­na

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Re­dan un­der fredagen in­ser du att he­la den här vec­kan kom­mer att hand­la om kär­lek, flirt och hal­va löf­ten. Sär­skilt om du är sing­el. Peng­ar: Med­vind har du, sär­skilt mot slu­tet av vec­kan. Di­na pro­blem mins­kar, vis­sa för­svin­ner, och du lyc­kas få bra fart på

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.