Stjär­nor­na skvall­rar:

Klick! - - KORSORD! -

Jack Black (28 au­gusti 1969) Han slits stän­digt mel­lan sin med­föd­da and­lig­het och sin li­ka­le­des med­föd­da kär­lek till ve­ten­skap och ra­tio­na­lism. En djup ka­rak­tär med väl­digt många hem­lig­he­ter. Kom­pli­ce­rad. In­tui­tiv. Ge­ni­a­lisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.