Skyt­ten

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Lyc­kad kär­leks­vec­ka, sär­skilt för dig som har en fast part­ner. Det hand­lar li­ka myc­ket om nu­et som om ge­men­sam­ma fram­tids­dröm­mar. Peng­ar: Du vet att det kom­mer att vän­da snart men just nu kän­ner du dig stres­sad och oin­spi­re­rad, sär­skilt i sam­band med re­na ru­tin­upp­gif­ter.

Ali­cia Vi­kan­der. Em­ma Sto­ne. Za­ra Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.