Vå­gen

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Till din för­vå­ning blir fredagen rik­tigt het och se­dan bju­der res­ten av vec­kan på mas­sor av här­lig sen­som­mar­kär­lek. Ba­ra att nju­ta. Peng­ar: Kär­le­ken stjäl all din ener­gi och all din tid, så du lå­ter allt an­nat va­ra som det är. Du mis­sar in­te sär­skilt många möj­lig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.