Jung­frun

Klick! - - KORSORD! -

Kär­lek: Du hin­ner in­te va­ra ro­man­tisk. Möj­li­gen ro­ar du dig med en flirt un­der hel­gen men i öv­rigt hand­lar den­na vec­ka om nö­jen och ba­ra nö­jen. Peng­ar: Du för­be­re­der nå­got som du kom­mer att star­ta på all­var i mit­ten av sep­tem­ber. De­tal­jer­na är vik­ti­ga och du slar­var in­te med en en­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.