Sex på Ica – nej tack!

Klick! - - Redaktionen -

To­a­pap­per… Hand­tvål… ­Ka­kel­golv… Urin­doft… ­Kän­ner ni hur det pir­rar till? In­te? Nej, in­te jag hel­ler. På si­dan fem be­rät­tar An­na Book att hon haft sex på kund­to­a­let­ten på Ica Maxi. Själv har jag svårt att tän­ka mig en osex­i­ga­re mil­jö att få till det i. Men så har jag ald­rig rik­tigt fat­tat tjus­ning­en med of­fent­ligt sex. När det hänt har det mer va­rit en nöd­lös­ning än en öns­kesi­tu­a­tion. Och ris­ken att bli på­kom­men är allt an­nat än kitt­lan­de. Jag får fort­fa­ran­de skäms­rys­ning­ar av min­net från när en vän rå­ka­de öpp­na stug­dör­ren vid ett olämp­ligt till­fäl­le. Den där 10 000-me­ters­klub­ben kom­mer med and­ra ord få kla­ra sig ut­an min med­lem­san­sö­kan. Med det sagt – det står er fritt fram att va­ra av An­nan åsikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.