Bill be­stu­len på sho­wen

Klick! - - Klicktuellt - To­ve Björnlundh

Skars­gårds­brö­der­na gjor­de suc­cé un­der Hol­ly­wood­pre­miä­ren av ”Det”. Bill Skars­gård, 27, hyl­la­des för sin in­sats som clow­nen Pen­ny­wi­se men det var sto­re­bror ­Alex­an­der Skars­gård, 41, som stal sho­wen. Me­dan lil­le­bror po­se­rar fint för ka­me­ror­na gri­ma­se­ra­de Alex loss i bak­grun­den för att re­ta ho­nom. Till­ta­get, som fick en del att skrat­ta, fick i stäl­let Alex Schul­man, 41, att ra­sa. – Fy fan för Alex­an­der Skars­gård, fy fan för den bror­san. Att in­te ens här, när Bill ska få ski­na en li­ten stund, så kan han in­te lå­ta bli att ta över sho­wen, sä­ger han i pod­den ­” Fre­akshow”.

Men Alex Skars­gård häng­er nog in­te läpp för den kri­ti­ken. Han kam­ma­de pre­cis hem sin förs­ta Em­my för sin roll i ”Big litt­le li­es”. I tack­ta­let pas­sa­de han på att hyl­la kvin­nor­na i hans liv.

– Tack för att ni fick den här kil­len att kän­na sig som en av tje­jer­na, sa han till kol­le­gor­na.

Han tac­ka­de ock­så sin mam­ma, My Skars­gård, 61.

– På tal om fan­tas­tis­ka kvin­nor vill jag ock­så tac­ka min mor, som flu­git he­la vägen från Stockholm för att va­ra här i kväll. Det be­ty­der väl­digt myc­ket för mig. Och tack för att du föd­de mig, det är ju ock­så gans­ka coolt.

Han kan in­te lå­ta bli att ta över sho­wen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.