Och vän­tar barn ”Hel­ve­te hel­ler, det

Ex­pojk­vän­nen Ty­ga kom­men­te­ra­de gra­vi­di­ten på Snapchat.

Klick! - - BREAKING NEWS -

Kylie Jen­ner, 20, och Tra­vis Scott, 25, ska bli för­äld­rar i feb­ru­a­ri, skri­ver TMZ. Re­a­li­ty­stjär­nan själv har in­te sagt nå­got men en re­pre­sen­tant för Cait­lyn ­Jen­ner, 67, har nu be­kräf­tat gra­vi­di­te­ten för The Sun.

– Allt jag kan sä­ga är att Cait­lyn fick hö­ra det för ett tag se­dan.

En käl­la ha­de ti­di­ga­re sagt till ­Hol­ly­wood Re­por­ter att Cait­lyn var ”choc­kad och be­svi­ken” över Ky­li­es gra­vi­di­tet:

– Hon tyc­ker Kylie är all­de­les för ung för att få barn och att hon bor­de ha vän­tat tills hon är i ett lång­va­rit för­hål­lan­de.

Kylie och pojk­vän­nen Tra­vis har dej­tat se­dan april, då det tog slut med Ty­ga, 27. Tra­vis är likt Ty­ga rap­pa­re men ock­så pro­du­cent, han har bland an­nat job­bat för ­Ka­nye Wests, skiv­bo­lag. Ty­ga och Kylie dej­ta­de av och till i fle­ra år in­nan det de­fi­ni­ti­va upp­brot­tet i april i år. Han var se­dan ti­di­ga­re in­syl­tad i Kar­dashi­ankla­nen då han har en son med Blac Chy­na, 29, som har dot­tern Dream, 10 må­na­der, med Ky­li­es bror Rob Kar­dashi­an, 30.

Och Ty­ga fort­sät­ter att ska­pa dra­ma för fa­mil­jen. He­la in­ter­net har re­dan ko­kat över se­dan han kom­men­te­ra­de gra­vi­di­te­ten på Snapchat:

”Hel­ve­te hel­ler, det är mitt barn”,

Hon tyc­ker Kylie är all­de­les för ung för att få barn.

Foto: IBL

Nu ryk­tas det att Kylie Jen­ner och pojk­vän­nen Tra­vis Scott ska bli för­äld­rar. En­ligt TMZ re­dan i feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.