Slut mel­lan Bir­ro och Käl­ve­skog

Klick! - - BREAKING NEWS - To­ve Björnlundh

Mar­cus Bir­ro, 45, och Mi­chae­la Käl­ve­skog, 29, för­lo­va­de sig i Gö­te­borg i vå­ras ef­ter en stor­mig ro­mans. De ha­de hit­tat till­ba­ka till varand­ra ef­ter ett upp­brott. Men nu har re­la­tio­nen ta­git slut.

— Vi äls­kar varand­ra fort­fa­ran­de. Det är det prak­tis­ka som in­te går ihop just nu, sva­rar Bir­ro i ett mejl till Klick.

Foto: KARIN TÖRNBLOM

Mar­cus Bir­ro och Mi­chae­la Käl­ve­skog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.