MICHAEL NYQVISTS HUSTRU

Klick! - - KLICKTUELLT - Agneta El­me­gård

Den 27 ju­ni i år gick den folk­kä­re skå­de­spe­la­ren Michael ­Nyqvist bort i svi­ter­na av lung­can­cer, blott 56 år gam­mal. I april för sex år se­dan skrev han och hust­run Cat­ha­ri­na ett tes­ta­men­te. En­ligt en ­ny­li­gen släppt boupp­teck­ning är det hon som är­ver all kvar­lå­ten­skap på 17,2 mil­jo­ner.

Pa­ret Nyqvist har en 21-årig son ­till­sam­mans. Michael har även en 27-årig dot­ter från en ti­di­ga­re re­la­tion. En­ligt tes­ta­men­tet ska hon be­hand­las som bröstar­vinge till hust­run.

I da­gar­na blev det ock­så klart att Michael kan vin­na en Oscars för sin sista roll i den dans­ka fil­men ”Du ­för­svin­ner”, i ka­te­go­rin bäs­ta ic­ke ­eng­elsk­språ­ki­ga film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.