”Jag trod­de vårt hus föll i hop”

Jo­nas Hall­bergs lä­gen­het i Mex­i­co Ci­ty för­stör­des i jord­bäv­ning­en.

Klick! - - KLICKTUELLT - Agneta El­me­gård

För and­ra gång­en på två vec­kor har Jo­nas Hall­berg, 46, och hans sam­bo drab­bats av de kraf­ti­ga jord­bäv­ning­ar­na i Mex­i­ko. Den här gång­en kom de un­dan med nöd och näp­pe i sitt hus i Mex­i­co Ci­ty.

I skri­van­de stund har minst 300 per­so­ner mist li­vet i skal­vet, som fick Hall­berg och sam­bon An­to­nio att kas­ta sig i pa­nik un­der ett me­tall­bord.

” Vi hann sä­ga till varand­ra un­der bor­det: I LO­VE YOU. Sen hör­de vi ett brak och jag trod­de vårt hus föll ihop, men det var hu­set bakom oss”, skri­ver Jo­nas Hall­berg på Instagram.

I ett vi­de­oklipp vi­sar tv-pro­fi­len si­na föl­ja­re runt i sin lä­gen­het, Spruck­na väg­gar, sto­ra hål och sön­der­sla­gen in­red­ning mö­ter tit­tar­na.

”Men just nu ski­ter man i det, man är glad man är i li­vet”, skri­ver Jo­nas Hall­berg och fort­sät­ter:

” Vi ber att det in­te var så många hem­ma i hu­set som föll ihop bakom oss när det hän­de runt lunch­tid i dag. Tack för all om­tan­ke och kär­lek från er al­la, be­ty­der myc­ket just nu”, skri­ver Jo­nas.

Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL Foto: INSTAGRAM

Par­ne­viks kla­ra­de sig bra. Me­lis­sa su­rar över in­ställd se­mes­ter. I Jo­nas lä­gen­het i Mex­i­co Ci­ty har väg­gar­na sto­ra spric­kor och in­red­ning­en tra­sats sön­der. Jo­nas, An­to­nio och jyc­kar­na är i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.