BRÖTBÅDAFÖTTERNA!

Klick! - - DEN! STJÄRNBIL -

Tina Leijon­bergs, 55, de­but i ”Fång­ar­na på fortet” blev en full­stän­dig mar­dröm. In­spel­ning­en äg­de rum som­ma­ren 1996 och hon skul­le hop­pa ner i en ”strum­pa” för att sam­la guld­peng­ar. Men hon miss­be­döm­de av­stån­det och föll hand­löst mot mar­ken.

— Jag hör­de en jäv­la smäll, se­dan kom smär­tan och jag skrek. Lä­kar­na var på plats på 30 se­kun­der och gav mig smärt­stil­lan­de och lug­nan­de, har Tina Leijon­borg sagt till Af­ton­bla­det ef­teråt.

Sång­ers­kan flögs till sjuk­hus med he­li­kop­ter. Där kon­sta­te­ra­des att hon bru­tit be­nen på fle­ra stäl­len kring fot­knö­lar­na.

Fle­ra gång­er ef­ter olyc­kan frå­ga­de TV4 om hon vil­le va­ra med igen. Leijonberg tac­ka­de nej. Till 2011 då hon val­de att med­ver­ka en gång till.

I dag är hon helt åter­häm­tad från ska­dan.

— Lä­kar­na sä­ger att jag är ett uni­kum i och med att jag lyc­kats trä­na upp föt­ter­na igen.

Ef­ter att ha fal­lit hand­löst mot mar­ken bröt Tina bå­da föt­ter­na.

Det dröj­de 15 år in­nan Tina täv­la­de på fortet igen ef­ter den otäc­ka olyc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.