SÄKERHETSSELENBRAST —LANDADE PÅNACKEN

Klick! - - DEN! STJÄRNBIL -

Året var 2010 när mo­del­len ­Mar­cus ­Schenkenberg, 49, var med om en obe­hag­lig olyc­ka i ”Fång­ar­na på fortet”.

In­ne i cel­len häng­de han tre me­ter ovan­för mar­ken och skul­le slänga sig ef­ter en kod i rum­met. Då brast sä­ker­hets­se­lens va­jer.

— Jag föll rakt ner i mar­ken. Jag landade på nac­ken med en hård smäll. Jag var helt bor­ta i hu­vu­det och und­ra­de ba­ra var­för ing­en av mi­na lag­kam­ra­ter hur­ra­de ef­tersom jag fått tag i ko­den, sa Schenkenberg ef­teråt till Nö­jes­bla­det.

Pro­gram­le­da­ren Gunde Svan, 55, ru­sa­de in i cel­len. Han kon­sta­te­ra­de att ing­et bru­tits men sa ock­så att det kun­de ha slu­tat rik­tigt il­la. Mo­del­len kla­ra­de sig med blå­svar­ta blem­mor runt hal­sen, då han i fal­let fas­tan­de i re­pet, och en skär­ska­da i han­den.

Mar­cus blev om­plåstrad och be­slu­ta­de sig för att full­föl­ja täv­ling­en. Ef­teråt val­de TV4 att kon­trol­le­ra sä­ker­he­ten på al­la ba­nor. I da­gar ef­teråt var Mar­cus Schenkenberg öm i nac­ke och rygg.

— Jag ha­de in­te ställt upp om jag viss­te att det in­te var full sä­ker­het. Det här kun­de ha in­ne­bu­rit slu­tet för min kar­riär.

Mar­cus föll ­hand­löst tre me­ter ner i mar­ken. Mar­cus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.