ISTORT BRÖSTBRÅK

Klick! - - DEN! STJÄRNBIL -

Ett un­der­ligt bröstbråk ut­spe­la­de sig år 2004. In­blan­da­de var ”Far­men”- Qristina Ribohn, 61, och Zübeyde Simsek Gillström, 48, känd från ”Ex­pe­di­tion Ro­bin­son”.

Ef­ter flyg­tu­ren ner till Frank­ri­ke ham­na­de de di­rekt i ett bråk och på ho­tel­let skrek Zübeyde på Qristina ef­ter att hon an­kla­gats för att ha vi­sat brös­ten för de and­ra del­ta­gar­na på väg ner till Fort Boyard.

— Jag vill in­te pra­ta mer om ex­akt vad hon gjor­de. Det är möj­ligt att det är som hon sa att brös­ten tril­la­de ur av miss­tag. Hon ha­de ju en djup ur­ring­ning, sa Qristina ef­teråt.

Zübeyde spa­ra­de in­te på or­den.

— Hon är så jäv­la kåt på upp­märk­sam­het så hon sä­ger vad som helst, sa Zübeyde och fort­sat­te:

— Vill Qristina så gär­na se mi­na bröst kan jag vi­sa dem för hen­ne, men hon be­hö­ver in­te spri­da en mas­sa skit om mig.

Zübeyde.

Qristina.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.