Hol­ly­wood­pa­ret har gjort slut ef­ter tio år

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

De var ett av Hol­ly­woods he­tas­te par i tio år, men nu har skå­de­spe­lar­na Rachel Bil­son, 36, och Hay­den Chri­s­ten­sen, 36, ­se­pa­re­rat. En­ligt en käl­la till Us We­ek­ly har det va­rit slut ett tag.

— Hon är till­ba­ka i LA på hel­tid. Han är i To­ron­to. Det har va­rit slut i ett par må­na­der. Det är helt of­fi­ci­ellt över, sä­ger en käl­la till tid­ning­en.

Det for­na pa­ret har dot­tern Bri­ar Ro­se, 3, till­sam­mans.

Foto: INSTAGRAM Foto: IBL

Eric åk­te hem ef­ter två vec­kor i ”Pa­ra­di­se ho­tel”. Eric Hag­berg har fått hjälp av en psy­ko­log och nu mår han bra igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.