Hun­di­ar­ré frä­scha­re än mo­de­rat­gub­bar

Klick! - - KLICKTUELLT - Lou­i­se Flinck

David Bat­ra, 44, är in­te nå­dig i sin kri­tik av frun An­na Kin­berg Bat­ras, 47, par­ti­kol­le­gor som kräv­de hen­nes av­gång. Fak­tum är att han tyc­ker att de är vär­re än bajs.

— Jag var en­sam hem­ma med hun­den som rå­ka­de äta upp en hel rul­le med Men­tos, sä­ger Bat­ra till P5 Sthlm.

— Ni vet när man häl­ler Men­tos i en Cola­flas­ka? Det var väl­digt likt att häl­la Men­tos i en valp kan jag sä­ga. Sam­ti­digt som jag lä­ser om de här gub­bar­na som krä­ver An­nas av­gång, så tor­kar jag di­ar­ré med den and­ra han­den. Det var li­te frä­scha­re.

Vid frå­gan om han me­nar att mo­de­ra­ter­na som kri­ti­se­ra­de hust­run är mind­re frä­scha än hund­di­ar­ré sva­rar han:

— Ja det tyc­ker jag.

Foto: IBL

Pa­trik Ek­wall är ak­tu­ell med själv­bi­o­gra­fin ”Vill du så kan du”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.