Ha­de en rik­tig skit­dag

Klick! - - KUNGLIGT -

”Post­kod­mil­jo­nä­ren”­pro­fi­len Mag­da­le­na Graaf, 42, vak­na­de upp till en ­rik­tig skit­dag i som­ras. Det var allt från yog­hurt­glas som tap­pa­des i sten­golv till en stu­len cy­kel och som gräd­de på mo­set fick vov­ven Sten vitt­ring på be­bis­bajs.

”Han lyc­ka­des bi­ta sön­der en sop­säck och smas­ka­de i sig en hel blö­ja FULL med skit. Skit över­allt”, skri­ver Mag­da­le­na i ett in­lägg på sin blogg som fått ru­bri­ken ”Var­da­gen kom­mer all­tid i kapp”.

Som om det in­te var nog upp­täck­te dess­utom Mag­gans yngs­te son si­tu­a­tio­nen.

” Lou­ie gick i det, lek­te med det, sme­ta­de det på väg­gar­na. Hundjä­veln, skakade, snas­ka­de och hann le­ka med ski­tet en bra stund in­nan jag märk­te det. Gam­la majs­korn täck­ta i skit... Pil­la­de ut två ’re­cycla­de’ ur mun­nen på Lou­ie, sam­ti­digt som han ryck­te mig i hå­ret med bru­na geg­gi­ga fing­rar”, be­rät­tar Mag­da­le­na i in­läg­get som mötts av hyll­ning­ar från lä­sar­na.

”Igen­kän­nings­ko­mik på hög ­ni­vå!!”, skri­ver en per­son i kom­men­tarsfäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.