Hår­ka­o­set ­led­de till tå­rar

Klick! - - KUNGLIGT -

”Big­gest lo­ser VIP”-ak­tu­el­la sång­ers­kan An­na Book, 47, rå­ka­de ut för ett episkt hårtras­sel när hon skul­le los­sa en gum­mi­snodd från sitt svall ef­ter ett be­sök på ett bad­hus i ja­nu­a­ri 2013. ”HE­LA knu­ten med snod­den trass­la­de in sig nått fruk­tans­värt och jag fick en fruk­tans­värd PA­NIK i he­la krop­pen”, be­rät­tar An­na i ett upp­märk­sam­mat in­lägg om hår­ka­o­set som pub­li­ce­ra­des på Mel­lo­stjär­nans då­va­ran­de blogg. An­na be­skri­ver hur hon gjor­de sitt yt­ters­ta för att lyc­kas re­da ut to­van. Men för­gä­ves: ”Jag grät grät grät men till slut gav jag upp och gick och la mig.” Den hår­re­san­de si­tu­a­tio­nen fick ett lyck­ligt slut da­gen där­på när An­na sök­te hjälp på en sa­long. ”Ef­ter när­ma­re fem tim­mars slit med to­van i mor­se så lyc­ka­des jag änt­li­gen trass­la upp allt. Men fyyyyyy sjut­ton vad rädd & oro­lig jag var in­nan det vart gjort”, be­rät­tar hon i in­läg­get och kon­sta­te­rar: ”Ja det var ett tur­bu­lent dygn & jag har va­rit led­sen & fak­tiskt även rädd. För hå­ret be­ty­der verk­li­gen SÅ myc­ket….ja i al­la fall för MIG!”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.