Lyx­väs­kan fast­na­de i bi­len

Klick! - - KUNGLIGT -

Mång­syss­lan­de konst­nä­ren Carolina Gyn­ning, 38, rå­ka­de i vå­ras ut för en på­fres­tan­de si­tu­a­tion när hen­nes hand­väs­ka från Lou­is Vuit­ton fast­na­de i hen­nes bils ba­ga­geluc­ka.

”Det ut­bröt to­tal pa­nik... i min ­hjär­na... jag slet och drog i väs­kan från al­la håll. Den kom in­te loss, jag drog i ba­ga­geluc­kan. Ing­et hän­de, till slut blev jag så arg så jag spar­ka­de på luc­kan, det var kanske in­te så bra. För nu är där fu­la mär­ken”, be­rät­tar ­Carolina i ett in­lägg på sin blogg där hon av­slö­jar att hon tvingades ringa en bil­verk­stad för att få hjälp med att få loss de­sign­väs­kan.

”Kän­de mig som Mic­kan i Sol­si­dan!”, kon­sta­te­rar Carolina i in­läg­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.