Dröm­re­san fyll­des av mot­gång­ar

Klick! - - KUNGLIGT -

Det såg ut som en rik­tig dröm­re­sa på papp­ret. Men kär­lekspa­ret Camilla Läckberg, 43, och Simon Sköld, 30, hann knappt lan­da i Bra­si­li­en för in­spel­ning­ar­na av TV4-pro­gram­met ”När och fjär­ran” 2015 in­nan mot­gång­ar­na bör­ja­de dug­ga tätt.

”Kom­mer bli ett spän­nan­de pro­gram som ni in­te får mis­sa! För ma­ken till oturs­för­följt”, kon­sta­te­ra­de Camilla i ett instagram­in­lägg där hon be­rät­ta­de att flyg­plat­sen fått ett strö­mav­brott i sam­ma ögon­blick de klev av pla­net, en upp­le­vel­se hon lik­na­de med ett ­av­snitt av zom­bie­se­ri­en ”The wal­king de­ad”.

Säll­ska­pet för­se­na­des där­ef­ter i tim­mar av en bi­lo­lyc­ka och dec­kardrott­ning­en be­rät­ta­de ­vi­da­re att koc­ken de skul­le ha la­gat mat med ha­de ham­nat på sjuk­hus, att en pla­ne­rad båt­tur ställts in på grund av då­ligt vä­der och la­de till: ”Så nu und­rar vi ner­vöst vad som mer kom­mer ski­ta sig.”

Linda Lin­dorffs klän­ning-ga­te blev en snackis. Pernilla Wahl­gren ha­de tur i otu­ren. Det blev en stru­lig re­sa för Camilla

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.