The pro­mi­se

(DRA­MA)

Klick! - - BIO & TV - Ste­fan Hed­mark

Kär­lek i skug­gan av förs­ta världs­kri­get och tur­kis­ka folk­mor­det på ar­me­ni­er. Oscar Isaac blir för­äls­kad i Charlotte Le Bon som har ame­ri­kansk pojk­vän ( Christi­an Ba­le). Stark och dri­ven film, storsla­get iscen­satt, om än med skön­hets­fläc­kar — tri­ang­eld­ra­mat för­för oss in­te fullt ut och näs­tan al­la tur­kar är on­da ste­re­o­ty­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.