Ox­en

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Rik­tigt my­sig höst­vec­ka som fun­ge­rar ex­tra bra för dig som är ny­för­äls­kad. Var­dags­tjafs och små­be­kym­mer ser du in­te rö­ken av just nu. Peng­ar: Fre­da­gen blir un­der­hål­lan­de och du blir ock­så in­spi­re­rad. Kanske kläcks en ori­gi­nell af­färsidé som du kan an­vän­da li­te läng­re fram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.