Vat­tu­man­nen

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Ditt kär­leksliv är rätt pro­blem­fritt men du hin­ner in­te med det. Den här vec­kan fylls av nö­jen, af­fä­rer, ro­ligt ar­be­te och kanske en re­sa. Peng­ar: Nå­got som du läng­tat ef­ter blir änt­li­gen av. Det kan va­ra stu­di­er, nytt jobb el­ler ett nytt pro­jekt. In­ten­sivt från förs­ta ste­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.