Vä­du­ren

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Stäm­ning­en är det ing­et fel på men fo­kus är in­te på kär­lek och ro­man­tik ut­an på af­färsmö­ten, nya kon­tak­ter och nya vän­ner. Peng­ar: Du får ett för­slag som är spän­nan­de och kan ge god vinst men som ock­så har en del bak­si­dor. Du tac­kar an­tag­li­gen ja ef­ter viss tve­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.