Fis­kar­na

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: En dra­ma­tisk vec­ka som stäl­ler dig in­för helt and­ra val än du vän­tat dig, sär­skilt på det emo­tio­nel­la pla­net. Gi­van­de men in­te en­kelt. Peng­ar: Ut­gif­ter­na blir läg­re än vän­tat, kanske för att du blir er­bju­den ett kom­pispris el­ler hit­tar en bil­li­ga­re le­ve­ran­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.