Stjär­nor­na skvall­rar:

Klick! - - ASTRO! -

Mia Skäringer (4 ok­to­ber 1976) En män­ni­ska med ut­veck­ling och för­änd­ring som livs­mål. Hon är ald­rig nöjd där hon står. Pas­sio­ne­rad och in­ten­siv men all­tid no­ga med att lå­ta and­ra kom­ma till tals. Pas­sio­ne­rad. Rätt­vis. Ro­man­tisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.