Skyt­ten

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Re­la­tio­ner fun­ge­rar bra och det är ock­så dem du sat­sar på. Du um­gås med vän­ner, kol­le­ger och släk­ting­ar. Ro­man­ti­ken får vän­ta. Peng­ar: Trev­lig vec­ka med goda ny­he­ter som rör ditt yr­kes­liv i förs­ta hand men som an­tag­li­gen ock­så på­ver­kar din eko­no­mi på ett bra sätt.

Det står skri­vet i stjär­nor­na att vå­gen Mia Skäringer gil­lar pas­sion och ro­man­tik. Mar­got Rob­bie. Kris­ten Wi­ig. Za­ra Larsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.