Vå­gen

Klick! - - ASTRO! -

Kär­lek: Du vill ha mer ro­man­tik men när det kom­mer till kri­tan hän­der det för många and­ra ro­li­ga sa­ker i ditt liv och kär­le­ken hinns in­te med. Peng­ar: En in­tres­sant vec­ka som ger dig många nya möj­lig­he­ter, in­te minst i yr­kes­li­vet. Du får ett för­slag som du verk­li­gen in­te vän­tat dig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.