Ben­ny äter som en kri­ga­re

Klick! - - Klicktuellt - Ag­ne­ta El­me­gård

Om det är nå­gon som und­rar hur Ben­ny Andersson, 70, hål­ler for­men så har han av­slö­jat det för Fred­rik Skav­lan, 51. Den ex­tre­ma di­e­ten kal­las för The war­ri­or di­et. Den är ut­for­mad av den is­ra­e­lis­ke fit­nes­sex­per­ten Ori Hof­mekler och an­ses myc­ket krä­van­de.

Först äter AB­BA-stjär­nan ingen­ting, se­dan äter han ingen­ting. Och se­dan någon­ting – till kväl­len.

– Den är bra. Man har ett föns­ter på fy­ra tim­mar när man kan äta hur myc­ket man vill av vad som helst om man in­te äter någon­ting un­der res­ten av dyg­net. Den har jag kört med någ­ra år och det pas­sar mig bra. Jag går i al­la fall in­te upp i vikt, sä­ger han i ”Skav­lan”.

Fo­to: IBL

Ben­ny äter så myc­ket han vill fy­ra tim­mar om da­gen, de res­te­ran­de 20 tim­mar­na äter han in­te alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.