’Fu­la kil­lar – slu­ta hör av er’

Klick! - - Klicktuellt - Angelica Lin­de

Hon skäm­tar friskt om hur sing­el hon är i ”Wahl­grens värld”. Per­nil­la Wahl­gren, 49, se­pa­re­ra­de från yngs­te so­nens pap­pa 2008, och se­dan dess har det va­rit lugnt på kär­leks­fron­ten. Men nu kan det bli ändring på det. – Jag hål­ler på och skri­ver li­te med en kil­le. Jag gil­lar att sms:a och har te­le­fon­fo­bi, men han är tvärtom. Han gil­lar in­te att skri­va ut­an vill hell­re att pra­ta i te­le­fon. Hur ska det här gå? ­sä­ger hon i podcas­ten ”Wahl­gren och Wi­stam”. Hon har be­rät­tat att hon har ­vis­sa krav på en po­ten­ti­ell part­ner, och att de fles­ta som vi­sar in­tres­se in­te hål­ler måt­tet. – Jag sö­ker en ro­lig, snygg kil­le. Kan in­te al­la ni fu­la kil­lar slu­ta hö­ra av er till mig? Jag får myc­ket mejl och så­dant från så­da­na som kanske in­te ver­kar ha al­la häs­tar hem­ma. Det är säl­lan det dy­ker upp se­ri­ö­sa brev, det mås­te jag er­kän­na, har Wahl­gren ti­di­ga­re sagt i sam­ma podcast.

Fo­to: MAG­NUS SANDBERG

Sofia Hellqvist är mo­dell, ut­bil­dad yo­ga­lä­ra­re. Per­nil­la Wahl­gren tycks ha hit­tat en man­lig brev­vän som hell­re vill pra­ta i te­le­fon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.