”Det kom­mer bli van­sin­nigt kul”

Klick! - - Klicktuellt - Angelica Lin­de

För in­te så länge se­dan flyt­ta­de Måns ­Zel­mer­löw, 31, till Lon­don för att bo med sin ny­bliv­na fäst­mö Cia­ra Jan­son, 30. Nu kom­bi­ne­rar han kär­le­ken i Lon­don med jobb. De nya in­spel­ning­ar­na av ”Che­va­le­resk” ska näm­li­gen spe­las in i sta­den. — Alex­an­der Wi­berg, 34,och jag be­ger oss ut på en ro­ad trip i Sve­ri­ge, Eng­land och Frank­ri­ke och ut­fors­kar allt från cik­li­der till ral­ly. Det kom­mer bli van­sin­nigt kul, sä­ger Måns Zel­mer­löw i ett press­med­de­lan­de från TV6. Hans ra­dar­part­ner i pro­gram­met hål­ler med. — Jag ser verk­li­gen fram emot Lon­don och tror att jag kan vi­sa Måns en ny värld för ho­nom där, sä­ger Alex­an­der Wi­berg.

Fo­to: AP

Skils­mäs­san mel­lan Me­la­nie Brown och Step­hen Bela­fon­te är på god väg att bli en smut­sig histo­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.