Cait­lyn Jen­ners nya flick­vän – Sop­hia, 21

Klick! - - Klicktuelit - To­ve Björnlundh

Det ryk­tas att Cait­lyn Jen­ner, 68, har en ny flick­vän. Ra­dar On­li­ne pe­kar ut mo­del­len Sop­hia ­Hutchins, 21, som också ge­nom­gått en köns­kor­ri­ge­ring, som re­a­li­ty­stjär­nans nya kär­lek.

Om man spa­nar in de­ras Instagram­kon­ton hit­tar man bil­der från sam­ma ho­tell­rum i mex­i­kans­ka Ca­bo San Lucas. Sop­hia har också lagt upp bil­der från Cait­lyns kök och i en Instagram­sto­ry pub­li­ce­ra­de hon en bild på de två med tex­ten ”Vi är för sö­ta”.

Fo­to: IBL

Cait­lyn Jen­ner och Sop­hia Hutchins.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.