Re­le­a­se­fest för ”Blå kok­bo­ken”

Klick! - - Klicktuelit -

Till för­mån för prosta­tacan­cer­för­bun­det säljs ”Blå kok­bo­ken” där kän­da män bju­der på si­na bäs­ta re­cept och si­na per­son­li­ga be­rät­tel­ser om can­cer. I An­ta­lis showroom i Stock­holm. Su­bi­to event. Blå. Blått bub­bel och snit­tar med bland an­nat avo­ka­do och fe­ta­ost.

OSCAR ZIA var först på plats och mot­togs av par­tyts fest­fix­a­re DANIEL LINDROTH.

BOBBY ODUNCU och JIMI BENNET, själv­klart tju­si­ga i iden­tis­ka ko­sty­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.