FÄRDIGSPELAT FÖR TWIG­GY RA­MI­REZ

Klick! - - Klicktuelit - To­ve Björnlundh

Jack off Jill-sång­ers­kan Jes­sic­ka Ad­dams, 42, har an­kla­gat Ma­rilyn Man­son-ba­sis­ten Twig­gy Ra­mi­rez ( Je­or­die White, 46) för våld­täkt. Nu spar­kas han från ban­det.

”Jag har be­stämt mig för att bry­ta med Je­or­die White som med­lem i Ma­rilyn Man­son. Han kom­mer att er­sät­tas un­der den kom­man­de tur­nén. Jag öns­kar ho­nom väl”, skri­ver Ma­rilyn Man­son på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.