Ätt­ling­ar till sam­ma eng­els­man

Klick! - - Kungligt -

Har­ry och Meg­han här­stam­mar bå­da från eng­els­man­nen Ralph Bo­wes som lev­de i slu­tet på 1400-ta­let. Ett av Bo­wes barn­barn flyt­ta­de till Ame­ri­ka och ge­ne­ra­tio­ner se­na­re föd­des Meg­hans far Thomas Mark­le. Har­ry är i sin tur barn­barn till drott­ning Eli­za­beth, 91, som via sin mor Eli­sa­beth Bo­wes-Lyon är ätt­ling till ett an­nat av Bo­wes barn­barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.