Sten­boc­ken

Klick! - - Bio & Tv -

Kär­lek: Här­ligt ro­man­tisk vec­ka med fle­ra höjd­punk­ter. Lör­da­gen är en av dem. Du sat­sar på stäm­ning och käns­la. Det är vik­tigt. Peng­ar: Du vill ge kär­le­ken ut­rym­me och där­för skju­ter du un­dan and­ra sa­ker. Käns­lor be­hö­ver ro för att kun­na nå max­i­mal glöd och det vet du.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.